Neuerscheinung: Sousedé. Česko-rakouské dějiny

Der von Niklas Perzi mitherausgegebene Band „Nachbarn. Ein österreichisch-tschechisches Geschichtsbuch“ ist nun in der tschechischen Version veröffentlicht worden.

Dieses Buch lässt in zwölf Kapiteln die Geschichte der vergangenen zwei Jahrhunderte des Zusammen-, Auseinander-, Nebeneinander- und Gegeneinanderlebens Revue passieren. 27 Historikerinnen und Historiker aus beiden Ländern spüren Gemeinsamem und Trennendem nach. Sie stellen dabei nicht zwei Nationalgeschichten nebeneinander, sondern zeigen, wie sich bestimmte Entwicklungen da wie dort in die Gesellschaften eingeschrieben haben.

Václav Šmidrkal, Ota Konrád, Hildegard Schmoller, Niklas Perzi (ed.), Sousedé. Česko-rakouské dějiny, Praha: Nakladadelství Lidové Noviny 2020
Počet stran: 408 (408 Seiten), ISBN: 978-80-88304-19-7.

Staletí sousedství a víc než tři sta let strávených ve společném státě spojují Čechy a Rakušany – jeden lid dvou jazyků, nebo přeci jen nepřejícné bratrance?

Předkládaná publikace přináší průřezové zamyšlení nad historií vzájemného soužití, odcizení či odcizování se, nezájmu a v neposlední řadě i konfliktů uplynulých dvou století. Dvacet sedm historiček a historiků z obou zemí zkoumá ve dvanácti přehledových kapitolách, co Čechy a Rakušany spojovalo, i co je dělilo. Netvoří přitom dva souběžné příběhy národních dějin, ale ukazují, jakým způsobem se určité fenomény zapsaly do dané společnosti. Na „jaro národů“ a revoluce let 1848/49 navázala ještě ve společném státě etapa postupného odcizování. Společně zažité, leč rozdílně prožité, i tak lze charakterizovat poslední desetiletí společného života v habsburské monarchii a za první světové války. Vztah Československa a (Německého) Rakouska, států nově vzniklých po roce 1918, poznamenaly vzájemná konkurence, nezájem, ale i spolupráce. Přes příslušnost k jiným státům a (po roce 1948) také k jiným blokům, existovaly nadále některé společné rysy. Po roce 1989 a pádu „železné opony“ však začaly vzájemnému dialogu dominovat konfliktní témata typu „Temelína“ či „Benešových dekretů“, a to i přesto, že oboustranné hospodářské, politické a kulturní kontakty byly nejužší od roku 1918. Kniha iniciovaná Stálou konferencí českých a rakouských historiků ke společnému kulturnímu dědictví (SKČRH) je příspěvkem k vzájemnému poznání a porozumění.

Mehr Informationen und eine Leseprobe gibt es auf der Website des Verlags: https://www.nln.cz/knihy/sousede-cesko-rakouske-dejiny/

Die deutschsprachige Version Nachbarn. Ein österreichisch-tschechisches Geschichtsbuch erschien 2019 in Weitra in der Bibliothek der Provinz: https://www.bibliothekderprovinz.at/buch/7459/
Hrsg. von Niklas Perzi, Hildegard Schmoller, Ota Konrád und Václav Šmidrkal für die Österreichische Akademie der Wissenschaften, Wien. Mit Beiträgen von Tomáš Dvořák, Stefan Eminger, Lukáš Fasora, Hanns Haas, Richard Hufschmied, Ota Konrád, Petr Koura, David Kovařík, Sandra Kreisslová, Suzanne Kříženecký, Rudolf Kučera, Miroslav Kunštát, Niklas Perzi, Václav Petrbok, Walter Reichel, Hildegard Schmoller, David Schriffl, Jaroslav Šebek, Václav Šmidrkal, Arnold Suppan und Luboš Velek.

Presseberichte von 2019 zu diesem Buch sind auf der Website des Zentrums für Migrationsforschung verlinkt.